Loading ....
Przedszkole nr 370 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 370 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Umińskiego 11
03-984 Warszawa
tel/fax: (22) 613 87 69
e-mail: przedszkole.nr.370@neostrada.pl

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organami przedszkola są:

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

 

Organy przedszkola (dyrektor placówki, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców) ściśle współpracują ze sobą, przez co zapewniają:

  1. właściwe wypełnianie własnych kompetencji,

  2. bieżącą wymianę informacji,

  3. systematyczną, stabilną, wysokiej jakości pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą realizowaną w placówce.

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola.

Ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są przez komisję pojednawczą.

 

 

Pokaż informacje o artykule