Loading ....
Przedszkole nr 370 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 370 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Umińskiego 11
03-984 Warszawa
tel/fax: (22) 613 87 69
e-mail: przedszkole.nr.370@neostrada.pl

 

 

Przedszkole nr 370 jest przedszkolem publicznym.

 

Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Umińskiego 11.

 

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Obsługę finansową przedszkola prowadzi Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy Dzielnica Praga Południe.

 

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm. )
  • Aktu założycielskiego
  • Statutu
Przedszkole rozpoczęło działalność w dniu 1 września 1982 roku na podstawie Zarządzenia nr 68 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 4 sierpnia 1982 roku.
Od 1 września 1982 roku do 31 sierpnia 2003 roku funkcję dyrektora przedszkola pełniła Pani Janina Tomczyk. Wicedyrektorem była Pani Jadwiga Paziewska.
Od 1 września 2003 roku dyrektorem przedszkola jest Pani Grażyna Kuczbajska. Funkcję wicedyrektora pełni Pani Jadwiga Kudybińska.
Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu to:
Przedszkole Nr 370
03-984 Warszawa
Ul. Umińskiego 11
Tel/fax 22 613 87 69
 

Zakres działania Przedszkola określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm. )

Statut Przedszkola nr 370 został zatwierdzony Uchwałą Nr 5/2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2012 roku.

 

Pokaż informacje o artykule